Close
צור קשר

 מערכות גילוי אש,

מטרתו מיועדת למנוע פגיעה בנפש ו/או ברכוש במבנה, ולזהות סימני שריפה עוד בטרם יתפשט לכל המבנה ויגרום נזק.
 מערכות גילוי אש אלו חיוניים למוסדות ולמבנים ציבוריים גדולים וגם חניות ובתים פרטיים.
מערכות גילוי אש אלו מספקים התראה מיידית מיד עם תחילת השריפה, שזוהה ע"י המערכות כגון: גלאי עשן וכו'
אחרי שגילינו את האש כעת אנו זקוקים לכיבוי האש והצלת חיים ורכוש, ולזה קיימות מס' מערכות.