Close
צור קשר

צעירים גונבים סלולארי מפקידה במלון


שני צעירים בני מיעוטים נכנסו למלון "ג'רוזלם אין' שברחוב הורקנוס בירושלים, ובעת שאחד מהם שוחח עם פקידת הקבלה, גנב חברו את הטלפון הסלולארי של הפקידה שהיה מונח על השולחן.

מצלמות האבטחה תיעדו את האירוע. בתיעוד ניתן לראות כי אחד הצעירים מנסה לבקש מהפקידה שתצא ממקומה להראות לו את החדר, אך משסירבה לעזוב את הדלפק - כפי שראוי והיה לנהוג - מסיט החשוד את תשומת ליבה בעוד חברו 'חוטף' את 
המכשיר הסלולארי ומכניסו לכיסו לאחר מכן עוזבים השניים את המקום