Close
צור קשר

קטטה מחוץ לבית משפט

המצלמות תיעדו אירוע שהתרחש מחוץ לכותלי בית המשפט בוושינגטון בו ניסו לפגוע בחשוד ברצח קרובי משפחתו של הנרצח