Close
צור קשר

שרת פקס - Fax Server

פתרון Fax Server הינו פתרון יעיל לקבלת פקסים והוצאתם והינו פתרון לחסכון בהוצאות של שליחת וקבלת פקסים בארגון. המערכת עוזרת לצמצום מספר הקווים היוצאים וכן משלוח פקסים פנים ארגוניים ללא יציאה לרשת הציבורית. הפתרון מאפשר לעסקים קטנים לחסוך בהוצאות התקשורת ובעלויות ניירת, וליעל את תהליכי העבודה.

הפתרון כולל:

  • שליחת מסמך ישירות מהמחשב אם אין צורך בחתימה או תוספות בכתב יד.
  • ניתן לשלב פתרונות דיגיטליים לחתימה ברמות אבטחה שונות על פי דרישה.
  • שליחת מסמך שנסרק אל המחשב ישירות מהמחשב.
  • חיבור פקס רגיל דרך כרטיס אנאלוגי, לעובדים או מנהלים שאינם רוצים לשנות את הרגליהם.
  • קבלת פקסים בפורמט TIFF ו-PDF לתיבת אימייל מוגדרת מראש.
  • התקנת לקוח פקס (Client) קלה ופשוטה על תחנות העבודה בארגוןלהצעת מחיר