Close
צור קשר

קישוריות בין מחשב לטלפונים - CTI  


פתרונות קישור מערכות IT למערכות הטלפוניה מאפשרות לעסק להגיע ליעילות מקסימאלית בקבלת והוצאת שיחות תוך קישור למערכות שונות באירגון. מרכזיות IP מאפשרות ביצוע חיבוריות זו בצורהטבעית ביותר.